Handen aan het roer: Omgevingswet ahoy !


Omgevingswet Ahoy ! 
 

        De Omgevingswet bepaalt per 2021 de fysieke leefbaarheid van jouw buurt en stad.
   Hoe zit het met je zeggenschap?


   Wanneer : Op 4, 11, 18 en 25 april 2018
   Waar : De Heldenhoek, Elandstraat 88, Den Haag
   Tijd : Van 20-22 uur (inloop vanaf 19:30)
   Wie : Bewonersorganisatie Groene Eland en de Haagse Mug
   Toegang : Gratis
   Bereikbaarheid en colofon onderaan deze paginaVoor updates over de Omgevingswet
in Den Haag (en Metropoolregio):
zie onderaan                                                        Agenda:


*
4 april 2018 Omgevingswet voor ’dummies’: een ABC-tje

(woensdagavond)
Presentatie:
Pauline van den Broeke, zelfstandig adviseur (Can You Imagine)
(en gastspreker: Hans Wisse, projectsecretaris
project implementatie omgevingswet (DSO, gem. Den Haag))

Flyer Handen aan het roer

Programma
Verslag 1e omgevingswetavond

dia1, dia2, dia3, dia4

Achtergrondinformatie


      Omgevingswet voor ’dummies’: een ABC-tje

      * Wat is de Omgevingswet, wat betekent het en waarom is die wet zo belangrijk?
        Nu is het moment voor samenleving en overheden om medeverantwoordelijkheid te pakken.
        Maar wat houdt het in en hoe kun je dat vormgeven?
      * Wat zegt de nieuwe wet over burgerparticipatie en over de positie van de gemeenteraad?
        Welke mogelijkheden en oplossingen zijn er om die medeverantwoordelijkheid vorm te geven?
        Er is bij de samenleving en overheid een mentaliteitsverandering nodig om van inspraak
        naar draagkracht te komen. Hoe gaat Den Haag daar mee om?
*
11 april 2018 Hoe gaat de gemeente het aanpakken?
En hoe zit het met de pilots?

(woensdagavond)
Presentatie:
* Frans Soeterbroek, adviseur/onderzoeker/manager (De Ruimtemaker);
* Hans Wisse, projectsecretaris project implementatie omgevingswet (DSO, gem. Den Haag);
* Peter Drijver, voorzitter SOS Den Haag (SOS Den Haag);
* en Bram Heijkers, ambassadeur Binckhorst (I’m Binck Platform).

Flyer Handen aan het roer

Programma
Verslag 2e omgevingswetavond

Dia’s Frans Soeterbroek
Dia’s Peter Drijver
Dia’s Peter Drijver (pdf)
Achtergrondinformatie

      Hoe gaat de gemeente het aanpakken? En hoe zit het met de pilots?

      * Frans Soeterbroek over hoe bewoners en initiatiefnemers de wind in de rug kunnen krijgen
        bij de introductie van de Omgevingswet.
        Uitleg over buurt- en bewonersrechten en gelote burgerjurys, en over het leidend
        van maatschappelijke meerwaarde (The Right to Challenge en The Commons).
        De gemeente moet de wijken in, en stop met de vrijblijvende koekoeksklokparticipatie.
        Voorbeeld: hoe gaat Utrecht om met burgerparticipatie (’Samen Stadmaken’).
      * (het volgende onderdeel is vervallen:)
        Hans Wisse over hoe de gemeente Den Haag zich voorbereidt op de Omgevingswet
      * Peter Drijver over de actie Stop Internationaal Park:
        hoe ging de gemeente toen om met burgerparticipatie en hoe staat het er nu voor?
      * Bram Heijkers over de ontwikkeling van de Binckhorst-pilot.
        Hoe staat het met de medezeggenschap van ondernemers én bewoners?
        Hoe zijn afspraken over cocreatie en medezeggenschap nu door de gemeente geborgd?
*
18 april 2018

Wat betekent burgerparticipatie?
En hoe vullen wij dat het beste in?


(woensdagavond)
Presentatie:
* Rob Rietveld, directeur-bestuurder (NPBO) (Nederlands
Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid);
* Carloline Ytsma van de Dienst Publiekszaken (DPZ gem. Den Haag);
* en Ludo Geukers (bew. org. Groene Eland)

Flyer Handen aan het roer

Programma
Verslag 3e omgevingswetavond

Dia’s Rob Rietveld
Roadshow Omgevingswet Delft
Studio Participatie DPZ
Dia’s Ludo Geukers
Achtergrondinformatie

Kennisgeving opstellen Nationale Omgevingsvisie
en uitvoering MER
(deadline 18 mei)


      Wat betekent burgerparticipatie? En hoe vullen wij dat het beste in?

      * Rob Rietveld over de vraag Wat is burgerparticipatie volgens de Omgevingswet?
        Hoe kijkt de NPBO daar tegen aan en wat is het belang van de participatieladder?
        Hoe kom je van burgerinspraak naar medezeggenschap of zelfs opdrachtgeverschap?
        Wat kan de gemeente Den Haag leren van de 10 lessen, 7 eisen en 5 fases van de NPBO?
      * Intermezzo: filmpje ’The Roadshow Omgevingswet Delft’.
      * Caroline Ytsma, sr. beleidsadviseur van de Dienst Publiekszaken licht het beleid toe over
        wijkaanpak en burgerparticipatie (Actieplan Burgerparticipatie 2016-2020). Hoe wil DPZ
        onder het nieuwe college de kennis en kunde van burgers in de wijken ondersteunen?
        en hoe kan ze burgers onder de Omgevingswet steunen bij hun participatie?
      * Ludo Geukers (actief bij bew. org de Groene Eland) over de huidige praktijk van
        burgerparticipatie. Hij gaat in op de taak van de Groene Eland en de uitvoering daarvan.
        Daarna geeft hij aan wat de ´geleerde lessen´ zijn en wat er minimaal geregeld moet worden
        door de gemeenteraad om burgerparticipatie te borgen.
      * Daarna met alle aanwezigen in gesprek over hoe wij in Den Haag onze nieuwe
        burgerparticipatie willen inrichten.
        Aan welke voorwaarden moet die voldoen en hoe we bereiken dat?
        Hoe kan de gemeente dit concreet en juridisch houdbaar borgen in haar beleid?
*
25 april 2018 In de ring:
politici, beleidsmakers en burgers in debat

(woensdagavond)
Gespreksleider:
Niesco Dubbelboer, kernteamlid Meer Democratie
(Meer Democratie)

Flyer Handen aan het roer

Programma
Verslag 4e omgevingswetavond
Achtergrondinformatie

Omgevingswet gaat door;
Leefbaarheid Effect Rapportage (Bezuidenhout);
Werkgroep Bezuidenhout Leeft;
Begroting Omgevingsdienst, 6 juni 2018 (agendapunt E5);
Weet meer over uw buurt!;
O´wet beter, niet eenvoudiger;
      In de ring: politici, beleidsmakers en burgers in debat

      * Bewoners, ondernemers, initiatiefnemers, politici en ambtenaren gaan in gesprek.
        De inzet is een burgerparticipatie met handjes en voetjes, zodat we met de
        Haagse omgevingsvisie en -programma in de hand aan de slag kunnen.
        Met alle geïnteresseerde belanghebbenden en vanaf het eerste begin van het proces.

        (Voorbehoud: Als er dan nog geen nieuwe gemeentecoalitie is samengesteld,
                             kunnen de aanwezige ambtenaren bij gebrek aan mandaat
                             geen standpunten innemen of toelichten).

Recente updates:

* 12 feb 2019:
¨De Nieuwe Omgevingswet¨
(Konkreetnieuws, Regentesse- & Valkenboskwartier)


* 27 november 2019:
¨Omgevingswet: ´bureaucratisch wonder´ zwaar onder vuur¨ (NRC),
en ¨Omgevingswet dreigt te stranden¨ (NRC).


* 11 december 2019:
Ombudsman: Burgers worden als fraudeur bestempeld
als ze een vinkje verkeerd hebben geplaatst
¨ (NRC),

                                                             Haagse MugDe Haagse Mug verzorgt sinds begin 2011 lezingen in Den Haag over
financiële, sociaal-economische en andere thema's.
We hopen dat het prikkelt tot discussie, activering en versterking van netwerken in de stad.

Wie wij zijn? Wij zijn twee Hagenaars (José en Rob) die graag met
andere geïnteresseerden bepaalde thema's willen uitdiepen.
We zijn geen stichting, vereniging of bedrijf, krijgen geen subsidie en verdienen er niet aan.

Contact: info@haagsemug.nl
Web: haagsemug.nl

De Heldenhoek is bereikbaar met tram 3 (halte Elandstraat West) en tram 1 (halte Mauritskade)